பகவத் கீதை

கனஷியாம் கோவிந்த தாஸ் எழுதும் இந்த ஆன்மீக பகுதி  தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் இன்று வெளிவரவில்லை நாளை பதிவாகும் என்பதை அறியத்தருகிறோம்
ஆசிரியர் குழு

1 comment:

Anonymous said...

Why no geethai this time?