2024 ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ எண்ணிமத் தமிழியல் மெய்நிகர் கருத்தரங்கு

 எழுத்தாளர்கள், ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள், ஆர்வலர்கள்


அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடிய சேகரங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் பற்றியம், ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம் ஸ்காபரோ நூலகத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் செயற்திட்டங்கள்  பற்றியும் அறிந்து, அவை தொடர்பாக உங்கள் பின்னூட்டங்களையும் வழங்க அழைக்கிறோம்.

நிகழ்வு இரு மொழிகளிலும் நடைபெறும்.  

இங்கு பதிவு செய்க!

விரிவான தகவல்களை தமிழில் இங்கு பெறலாம்: https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/ta/digital-tamil-studies-virtual-symposium


சனிக்கிழமை பெப்ரவரி 10, 2024
8:30 AM – 11:30 AM (ரொறன்ரோ)

7:00 PM – 10:00 PM (சென்னை/கொழும்பு)

கேள்விகள்? மின்னஞ்சல் dsu.utsc@gmail.com


Digital Tamil Studies Virtual Symposium

The Digital Tamil Studies community at UTSC is pleased to present a Digital Tamil Studies symposium Saturday February 10, 8:30 AM -11:30 AM (Toronto time); 7:00 PM-10:00 PM (Chennai, Jaffna, Colombo time).

This virtual event brings together our research and collections development


community to promote projects and discuss the intersection of Tamil language collections and digital research.
The event will be held in a combination of Tamil and English on Zoom, with interpretation available.

Please Register Here!

Event details:

Saturday February 10, 2024

8:30 AM – 11:30 AM (Toronto)
7:00 PM – 10:00 PM (Chennai/Colombo)

Info: dsu.utsc@utoronto.ca

No comments: