சோலைக்கிளி படைப்புகள்: ஓர் உரையாடல்

 


இலக்கியவெளி 

 நடத்தும்

இணையவழிக்  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 32

சோலைக்கிளி படைப்புகள்:  ஓர் உரையாடல்

 

நாள்:         ஞாயிற்றுக்கிழமை 19-11-2023       

நேரம்:     

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 8.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 1:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

No comments: