11வது ஆண்டு திருத்தொண்டர் திருவிழா 2023

 “ஓம் நமசிவாய”

  “மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்”No comments: