கிருஷ்ண ஜெயந்தி 20 ஆகஸ்ட் 2022 சனிக்கிழமை - சிட்னி துர்கா கோயில்

 

இது கிருஷ்ணரின் பிறப்பைக் கொண்டாடும் ஒரு வருடாந்திர இந்து பண்டிகையாகும்.


No comments: