ஸ்ரீ ஜெயந்தி / கோகுலாஷ்டமி ஆகஸ்ட் 20, 2022 சனிக்கிழமை

 

SRI VENKATESWARA TEMPLE(SVT)

1 Temple Road, Helensburgh, Sydney, NSW – 2508, Australia

“ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம், யதா கச்சதி
  சாகாரம் ஸர்வதேவ நமஸ்காரன்,
கேஷவம் ப்ரதிகச்சதி”
கிருஷ்ணர் பெரியவர். வானத்திலிருந்து விழும் ஒவ்வொரு மழைத்துளியும் கடலில் பாய்வது போல, எந்த தெய்வத்திற்குச் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பாய்கிறது. இவ்வளவு பெரிய கிருஷ்ணரை வணங்குகிறேன்.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்துக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் வழிபடப்படும் தெய்வங்களில் ஒருவர். கிருஷ்ணர் அறிவு, ஞானம், அழகு மற்றும் செழுமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அன்பு மற்றும் தெய்வீக பரவசத்தின் உருவகமாக இருக்கிறார், அது அனைத்து வலிகளையும் குற்றங்களையும் அழிக்கிறது.
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு "கோகுலாஷ்டமி மற்றும் ஸ்ரீ ஜெயந்தி" என்று கொண்டாடப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரம் / அவதாரம் அனைத்து இருள்களின் முடிவு மற்றும் பூமியிலிருந்து தீமையை ஒழித்து, அமைதி மற்றும் அமைதியைக் கொண்டுவருவதைக் குறிக்கிறது.
ஆகஸ்ட் 20, 2022 அன்று SVT இல் திருவிழா உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது.


No comments: