தை பூசம் திருவிழா ஞாயிறு 23 ஜனவரி 2022

 SRI VENKATESWARA TEMPLE(SVT)

1 Temple Road, Helensburgh, Sydney, NSW – 2508, Australia"தை பூசம்" என்பது ஒரு புனிதமான இந்து பண்டிகையாகும், இது தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றியை நினைவுகூரும் வகையில் கொண்டாடப்படுகிறது.

தை பூசம் நாள் ஆண்டுதோறும் தை மாதம்  'பூசம்' நட்சத்திரத்தின் போது அனுசரிக்கப்படுகிறது.   

ஸ்ரீ முருகன்,  சிவன் ஒளிமற்றும் ஞானத்தின் உருவமாக  அருள்பாலிக்கிறார்.

தீயதை முறியடிக்கும் தெய்வீக த்தடைநீங்க, பக்தர்கள் அவரை வேண்டிக்கொள்கிறார்கள்.

காலை 10.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும் 

No comments: