“சாந்தனின் எழுத்துலகம்” இலக்கியவெளி  சஞ்சிகை

 இணைய வழி  கலந்துரையாடல் - அரங்கு 9

 “சாந்தனின் எழுத்துலகம்”

நாள்:  சனிக்கிழமை 31-07-2021

நேரம்:  

 இந்திய நேரம் -   மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் - மாலை 7.00    

கனடா நேரம் -    காலை 9.30         

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30 

 வழி:     ZOOM செயலி, Facebook வழியாக        

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

 Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 Facebook livehttps://www.facebook.com/ilakkiyavelicom/

 மேலதிக விபரங்களுக்கு: - அகில்  - 001416-822-6316

No comments: