சிட்னி முருகன் வைகாசி விசாகத் திருவிழா

சிட்னி முருகன் வைகாசி விசாகத் திருவிழா மிக சிறப்பாக 21.05.2016  இடம்பெற்றுள்ளது. 

இந்த நிகழ்வில் பெரும்திரளான பக்த அடியார்கள் கலந்து கொண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது


Thavil 

T.G. Selvamuthu Kumarasam(Thirupoogur- India)
N R Suthakar ( Inuvil - Jaffna)

Nathaswaram

M.K.S. Siva ( Mabalam - India)

M.K.S. Nadarajan ( Mabalam - India)