சிலப்பதிகார விழா 28/11/2015


தமிழ் இலக்கிய  கலை மன்றம் வழங்கும் சிலப்பதிகார  விழா எதிவரும் நவம்பர் மாதம் 28 ம் திகதி சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் மாலை  6 மணிக்கு நடைபெறும் .

அன்று  துர்க்கை அம்மன் ஆலய சைவ சமய அறிவுப்  போட்டிக்கான  பரிசளிப்பு ம்  நடைபெறும் என்பதை  அறியத் தருகின்றார்கள் .


No comments: