சொற்பொழிவும் கலந்துரையாடலும்

“போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குப் பொருளாதார வலுவூட்டல்: யதார்த்தமும் சவால்களும்” என்ற பொருளில் மாவை நித்தியானந்தன் வழங்கும் உரையும் கலந்துரையாடலும் கன்பராவிலும் சிட்னியிலும் இடம்பெற உள்ளன.

நிலையான வாழ்க்கைத் தீர்வுகள் நம்பிக்கை நிதியத்தின் ஆதரவில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன.

கன்பரா நிகழ்ச்சி
இம்மாதம் 13 ம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு, கன்பரா Bromby Street, Isaacs இல் அமைந்துள்ள மூத்த பிரஜைகள் மண்டபத்தில் நடைபெறும்.

சிட்னி நிகழ்ச்சி
இம் மாதம் 14 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4.30 மணிக்கு Toongabbie Community Centre இல் நடைபெறும்.

மேலதிக விபரங்களை 0411 114699 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.


SLS TRUST
Sustainable Living Solutions Trust 
 


Presentation & Discussion

Economic Empowerment of People affected by the War:
Reality & Challenges

Presenter:    T. Nithianandan (Trustee, SLS Trust, Sri Lanka)

Canberra
Date:              13 June 2015 (Saturday)
Time:              6.30 pm – 8.00 pm
Venue:           Tamil Senior Citizen Hall, 11 Bromby Street, Issacs

Sydney
Date:              14 June 2015 (Sunday)

Time:              4:30 pm - 7:00 pm

Venue:           Toongabbie Community Centre (Cnr Targo and Toongabbie Rds)

These events are intended to provide an opportunity for like minded people to focus on the social and economic issues of people affected by the war in Sri Lanka, engage in a serious discussion, develop a deeper understanding and generate fresh ideas.  Friends and Well Wishers are cordially invited to attend.

Light refreshments will be served.


About SLS Trust:
Sustainable Living Solutions Trust was formed in Sri Lanka in June 2012. The primary objective of SLST is job creation. Free handouts and infrastructure projects are not within its scope. SLST has taken on itself the challenge in a most neglected area of activity.
The latest initiative to provide marketing support to rural products has been a big strategic step.
The organisation works with people at the grassroots level. It also supports suicide prevention activities in the North where the suicide rate is very high.
 SLST is working on an ambitious program to distribute 5000 solar lights to help children to study at home. Combined with this is the engineering initiative to manufacture these lights locally and generate employment.
SLST is well recognised for its financial discipline and effectiveness.
SLS Trust is non religious and non political.


About the Presenter
Nithi, better known as Mavai Nithianandan, is a professional engineer. After retirement, he has spent most part of the last 3 years in Sri Lanka working with less fortunate people. He has considerable firsthand experience to share. Nithi has been the Principal of Bharathi Academy for the past 21 years and is also a well known writer.Text Box: For further information
Mobile: 0411114699 or, 0408 903589
Email: slstrust@hotmail.com
 
This is not a fundraising event.


No comments: