ஊக்குவிப்பு போட்டிக்கான விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி ஜூலை மாதம் 28ம் திகதி

.
பல பெற்றோர்களினதும் மாணவர்களினதும் வேண்டுகோளிற்கிணங்க தமிழ் ஊக்குவிப்பு  போட்டிக்கான விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி ஜூலை மாதம் 28ம் திகதிவரை நீடிக்கபட்டிள்ளது.  விண்ணப்பபடிவங்களை  எமது இணையத்தளத்திலிருந்து (www.tamilcompetition.org/Information.php) பெற்றுக்கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பபடிவங்களை தமிழ் பாடசாலைகளில் உள்ள எமது உறுப்பினர்களிடம்  அல்லது பாடசாலை நிர்வாகக்குளிவினரிடம் கையளிக்குமாறு  வேண்டிக்கொள்கின்றோம்.
அவுஸ்திரேலிய பட்டதாரிகள் தமிழர் சங்கம்

No comments: