சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரமாவதற்கு  tamilmurasu1@gmail.com  or   paskiho@hotmail.com , karunalojana@gmail.com என்ற முகவரியில் தொடர்புகொள்ளவும்


16 - 11 - 2013           Sat      யூனியன் கல்லூரி Fun Night 2013 at Yaarl Function Centre மாலை                                             6.31 மணிக்கு

17 - 11 - 2013           Sun      தெல்லிப்பளை யூனியன் கல்லூரி பழைய மாணவர்
                                              சங்கத்தின்   நிகழ்வு

24 - 11 - 2013           Sun      மானிப்பாய் இந்து/மகளிர் பழைய மாணவர்
                                              சங்கத்தின்   நிகழ்வு
30 - 11 -2013            Sat      Trinco X,Mas celebrations  6.30 pm to 10.30 at St Anthony Church Hall
                                              27-33 Aurelia Street, ToongabbieToongabbie

08 - 12 - 2013          Sun   AMAF proudly presents
                                          முத்தமிழ் மாலை  at 5.30PM.

2014

08 - 03 - 2014          Sat      Vembadi Girls' High School 175th Anniversary celebration 

22 - 03 - 2014           Sat      UNSW Anjali Tamil Society proudly presents "Oli Olli 2014"

23 - 03 - 2013           Sun    UNSW Anjali Tamil Society proudly presents "Oli Olli 2014"

29 - 03 - 2014          Sat     Abayakaram proudly presents their Annual Program
                                            விபரம் பின்னர் தரப்படும்

05 - 04 - 2014             Sat     Anbaalayam Musical and Talent Contest, Bowman Hall, Blacktown

16 - 08 -  2014  -         Sat     Musical concert by Dr. Myuri Kantharajah மெல்பேர்ணில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்

23 - 08 -  2014  -         Sat     Musical concert by Dr. Myuri Kantharajah விபரம் பின்னர் தரப்படும்

சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

No comments: