'மாருதி' விருதாளர் 2013 - 'மாருதி' சிசு நாகேந்திரன்.அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகத்தினரின் இவ்வருடத்திற்கான உயர் 'மாருதி' விருதுச்  செய்திகளை தமிழ் முரசோடு பகிர்ந்து கொண்டனர்.


SBS தமிழ் வானொலியில் 13.10.2013 அன்று ஒலிபரப்பப்பட்ட செய்தி:
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/tamil/highlight/page/id/294513/t/Kamban-Vizha-in-Australia


மெல்பேர்ண் கம்பன் விழா விளம்பரம்
https://soundcloud.com/tamilaustralian/kamban-vizha-in-melbourne-on?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=emailநன்றி.  அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகத்தினர் 


தமிழ் முரசு அவுஸ்திரேலியா விருதாளரை வாழ்த்துவதோடு அச் செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில்,  மகிழ்வடைகின்றோம்.No comments: