குட்டிக் கவிதைகள் - மு.கோபி சரபோஜி


.


கடைசி பந்தமும்
கை கழுவியது.
உதிர்ந்து விழும் பழுத்த இலை.
---------------------------
பறவைகளும் பழகிவிட்டன
மாற்றங்களுக்கு.
மின்கம்பத்தில் கூடு.
------------------
ஏந்தி செல்கிறது
நிர்வாணத்தை.
ஆடை.
------------

உயிரற்ற சிலை
உயிர் பெறுகிறது.
கர்ப்பகிரகம்.
------------
இழுக்க,இழுக்க
சுருங்குகிறது.
புகைப்பவனின் வாழ்வு.
--------------------
உரிக்கும் வரை
பொக்கிஷம்.
சுரண்டல் பரிசுசீட்டு.
----------------
வாய்ப்புகளே இல்லாத
விளையாட்டு.
திருமணம்.
------------
மு.கோபி சரபோஜி
இராமநாதபுரம் / தமிழ்நாடு

No comments: