துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில் வைரவர் ஹோமம்

.
சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில் நேற்றய தினம் இடம் பெற்ற வைரவர் ஹோமத்தின் ஒரு காட்சி


No comments: