ஓபனில் நடைபெற்ற தீபத் திருநாள்

ஓபனில் நடைபெற்ற தீபத் திருநாள்  நிகழ்ச்சியில் எடுக்கப்பட்ட படங்களை கீழே காணலாம்.
3 comments:

Unknown said...

EDITORS Please note that this was not Deepavali celebration .The event was a festival of lights Workshop on the theme PROMOTING & SUSTAINING HARMONY IN A MULTICULTURAL SOCIETY.

Participants were drwn from different religious,racial and lingusistic segment of our society.

It was funded by the Australian Government, hosted by Tamil Senior Citizens of NSW and Auburn Tamil Society .The Workshop was facilitated by a resource Person from Sydney Peace Foundation and centre for Peace and Conflict Studies ,University of Sydney.

The aim was to dispel negativity in words deeds and actions to promote and sustain harmony in a multicultural Society as a prerequisite to enjoy life .

Anonymous said...

உங்கள் விளக்கத்திற்கு நன்றி. தவறாகத் தீபாவளி என குறிப்பிடப் பட்டதற்காக மனம் வருந்துகிறோம்.

நன்றி
ஆசிரியர் குழு

பாலா said...

அதுசரி ஒபன் தமிழர் கழகம் தற்பொழுது சிறி ஒமுடன் இணைந்துவிட்டதாம். இதனால் பலர் ஒபன் தமிழர் கழகத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்கள்.