வித்துவான் வேந்தனாரின் நூல்கள் வெளியீடு

.
 

2 comments:

Ranjini said...

கடந்தவார முரசில் வேந்தனாரின் புத்தகங்கள் பற்றி போட்டிருந்தீர்கள். எங்கே வாங்கலாம் என எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன் இந்தவாரம் புத்தக வெளியீடு பற்றி போட்டிருந்ததைப் பார்த்ததும் ஆனந்தமாக உள்ளது. நன்றி வெளியிடும் கலையரசி அவர்களுக்கும் அறியத்தந்த முரசு இணையத்திற்கும்

Anonymous said...

க. வேந்தனார் பற்றி விக்கியில் ஒரு கட்டுரை.