இலங்கை அணியுடனான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் கிறிஸ் கைல் 333 ஒட்டங்களைப் பெற்றார்

.
இலங்கை அணியுடனான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் மேற்கிந்திய அணியின் ஆரம்பத் துடுப்பாட்ட வீரர் கிறிஸ் கைல் முச்சததத்தைக் கடந்துள்ளார். காலியில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இரண்டாவது நாளில் தனது இரண்டாவது டெஸ்ட் முச்சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். 31 வயதான கிறிஸ் கைல், 2005ஆம் ஆண்டில் தென்னாபிரிக்கா அணிக்கெதிராக 317 ஒட்டங்களைப் பெற்றமையே டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஒன்றில் பெற்ற அதிகூடிய ஒட்ட எண்ணிக்கையாக இருந்தது.

No comments: