ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பிரதிஷ்டை தினம் @ SVT ஜூன் 20, 2024 வியாழன்
“ஷாந்த-காரம் புஜக-ஷயனம் பத்ம-நாபம் சுரேஷம்

விஶ்வ-தாரம் গகந-ஸদৃஶம் மேঘவாரணம் ஶுভாங்கம் । லக்ஷ்மி-காந்தம்

கமலா-நயனம் யோகி-பி-த்யான-ஆகாம்யம்

வந்தே விஷ்ணும் பவ-பய-ஹரம் ஸர்வ-லோகைக-நாதம்”

shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham
vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam. lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana-agamyam
vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham”

2024 ஜூன் 20 வியாழன் அன்று SVT இல் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரரின் பிரதிஷ்டை தினம் சிறப்பு பூஜைகளுடன் கொண்டாடப்படுகிறது.

காலை 09.00 மணிக்கு பூஜை விதானம் தொடங்கி, கலச பூஜை, பஞ்ச சூக்த மற்றும் மூல மந்திர ஹோமம் மற்றும் 10.30 மணிக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரர், ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஆகியோருக்கு அபிஷேகம், பிற்பகல் 2 மணிக்கு "கல்யாண உற்சவம்".


No comments: