ஊடகத்திற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் பிரான்சு விஜய அரசியல் சந்திப்பு


இன்று 12/06/2024 பிரான்ஸ்  பொபினி Bobigny நரகரத்தின் நகரசபை முதலர்வரும் Seine-Saint-Denis மாவட்டசபையி பிரதித் தலைவரும் ,வெளிநாட்டு வெளிவிவகாரத்திற்கு பொறுப்பானவருமான 

திரு.Abdel Sadi அவர்களுக்கும் இலங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சிறீதரன் அவர்களுக்கும்இடையே சந்திப்பு Bobigny நகரசபையில் நடைபெற்றது. 


குறித்த சந்திப்பில் இலங்கையில் நடைபெற்ற தமிழின அழிப்பிற்காக நீதி மற்றும் இலங்கையில் தமிழர்களுநடைபெற்றுவரும் கட்டமைக்கப்பட இனவழிப்பு மற்றும் நில அபகரிப்புகள், அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைஇலங்கையிங் தொடர்ந்து நடைபெற்றுவரும் தமிழர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள் பற்றியகலந்துரையாடல் இடப்பெற்றது. 


குறித்த சந்திப்பு பிரான்சில் தொடர்ச்சியாக அரசியல் வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொண்டுவரும் தமிழ்பண்பாட்டு வலையம் பிரான்சினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. 

No comments: