அவுஸ்திரேலிய நிகழ்வுகள் 2023

 

சிட்னி

 திகதி

 விபரங்கள்

 07/05/2023

Sun

சிட்னியில் சித்திரை திருவிழா  - தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டுக் கழகம் 

 27/05/2023

Sat

  சிலப்பதிகார விழா சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோயில்   மண்டபம்

 

 

No comments: