அவுஸ்திரேலிய நிகழ்வுகள் 2023

சிட்னி

 திகதி

 விபரங்கள்

 22/04/2023

Sat

 அபயகரம் -  31st anniversary  at Reverside Theater, Parramatta

 30/04/2023

Sun

 திருக்குறள் மனனப் போட்டிகள்

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோயில்   மண்டபம்

 30/04/2023

Sun

 ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான அறிவுத் திறன் போட்டி

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோயில்   மண்டபம்

 30/04/2023

Sun

 தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் விழா

சிட்னி முருகன் ஆலய மண்டபம்

 26/05/2023

Fri

 மூன்றாவது சிலப்பதிகார மாநாடு சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோயில்   மண்டபம்

 27/05/2023

Sat

  மூன்றாவது சிலப்பதிகார மாநாடு சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோயில்   மண்டபம்

 

 

பேர்த்

 திகதி

 விபரங்கள்

 21/04/2023

Fri

 பாலாமுருகன் கோயில் வருடாந்த திருவிழா

கொடியேற்றம்

 29/04/2023

Sat

 பாலாமுருகன் கோயில் வருடாந்த திருவிழா தேர்த்திருவிழா

 30/04/2023

Sun

பாலாமுருகன் கோயில் வருடாந்த திருவிழா தீர்த்ததிருவிழா

 

  

No comments: