சிட்னிமுருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழா தேர்த்திருவிழா -04/04/2023

 04/04/2023 - இன்று தேர்த் திருவிழா  சிட்னி முருகன் கோவிலில் மிகவும் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.No comments: