நிலவுக்கு ஓர் அஞ்சலி (என்னுயிர் தோழி கேமாவுக்கு ஓர் அஞ்சலி ) - உஷா ஜவஹர்

 .

தோழியே என் உயிர் தோழியே

நீ காணாமல் போனதேனோ

கண்கள் கலங்கி தேடுகிறோம்

உள்ளம் மயங்கி தேடுகிறோம்


உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளமடி

உனக்கு ஆனால் நீ

பள்ளத்தில் விழுந்து கிடந்தது

ஏனோ ஏனோ நெஞ்சு தவிக்கிறது

எல்லோரையும் விழுந்து விழுந்து

உபசரித்து மனம் மகிழ்ந்தாய்

ப்போது என்ன செய்கிறாயோ

என ஏங்குது எங்கள் இதயம்


உயிருக்கு உயிராய் நீ

நேசித்த உன் அருமை மகனை

உன் விருப்பம் போலவே

உன்னோடு அழைத்துச் சென்று விட்டாய்


ATBC வானொலி தான்

உன் அருமை உலகம்

நேயர்கள் தான் உன் கண்கள்

பாடல்கள் தான் உன் மூச்சு


நேயர்களின் இதயராணி நீ

ATBC வானொலியில் கலைவாணி நீ

ஞாயிறு போல் திகழ்ந்த நீ

ஞாயிறு அன்று மறைந்தது ஏனோ
உற்றார் உறவினர்கள்

நண்பர்கள் நேயர்கள்

அனைவரது நெஞ்சிலும்

என்றும் வீற்றிருப்பாய் நீ


மண்ணில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தால் நீ

விண்ணில் அமைதியாய் மகனுடன் வாழ

உன் உறவு நட்பு அனைவரும்

என்றும் வாழ்த்தி நிற்போம்.

No comments: