இலக்கியவெளி சஞ்சிகை நடத்தும் "கவிதை உரையாடல் -1"நாள்:    ஞாயிற்றுக்கிழமை 07-11-2021

நேரம்:  

 

இந்திய நேரம் -     மாலை 7.00        

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00        

கனடா நேரம் -      காலை 8.30

இலண்டன் நேரம் -  பிற்பகல் 1:30          வழி
     ZOOM, Facebook     

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09
                            

Facebook live:

https://www.facebook.com/ilakkiyavelicom/

மேலதிக விபரங்களுக்கு: - அகில்  - 001416-822-6316

No comments: