கந்தபுராண சொற்பொழிவுகள் - இணையவழி சந்திப்பு சைவசித்தாந்த மையம், விக்டோரியா ) 06- 07.11.2021

 .

நவம்பர் மாதம் 6ம்  திகதி சனிக்கிழமை காலை 11 மணிக்கும் 

நவம்பர் மாதம் 7ம்  திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 2 மணிக்கும் 

அவுஸ்ரேலிய  நேரப்படி இடம்பெறும் 

ON ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/87533909173?pwd=blVOeG5KdE5iZS90YmFRWUhGOGw2Zz09

 

ZOOM Meeting ID: 875 3390 9173--Passcode: 468686

 

ON youtube

https://www.youtube.com/channel/UCo0Y83u7YM7n9rrU-TB3Rag 

 

பங்குபெறுவீர்பயனுறுவீர்!

 

சைவசித்தாந்த மையம்

விக்டோரியா.No comments: