திரையிசைத் திலகம் கே.வி.மகாதேவன் நினைவில் 20 ஆண்டுகள்

 


திரையிசைத் திலகம் கேவி மகாதேவன் அவர்கள் மறைந்து 20 ஆண்டுகளைத் தொடுகின்றது ஜூன் 21 ஆம் நாள். அவருடைய திரையிசையின் கூறுகளை, இசையை ஆழமாக நேசிக்கும் ரசிகர்களோடு படைத்த சிறப்பு நேரலை இது.
No comments: