சிட்னி துர்க்கா கோவிலில் சாண்டி ஹோமம் 18/04/2021

ஹோமம் 2021 ஏப்ரல் 18 ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்த்தப்படும். இந்த நிகழ்வு கணேஷா ஹோமத்துடன் தொடங்குகிறது.இந்த புனித சடங்கில் பயன்படுத்தப்படும் நவ துர்க்கா செப்பு யந்திரங்கள் விழா முடிந்த பிறகு கிடைக்கும். 

இந்த நவ துர்க்கா வண்ண செப்பு யந்திரம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும் மற்றும் கடினமான சிக்கல்களை நீக்கும்.


No comments: