மெல்பனில் தமிழ் - சிங்கள இலக்கியப் பரிவர்த்தனை கருத்தரங்கு 08/06/2019
அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் எதிர்வரும் ஜூன் 08 ஆம் திகதி (08-06-2019) சனிக்கிழமை மாலை 4.30 மணிக்கு தமிழ் - சிங்கள இலக்கிய மொழிப்பரிவர்த்தனை தொடர்பான கருத்தரங்கு - கண்காட்சி - காணொளிக்காட்சி என்பன மெல்பனில் வேர்மண் தெற்கு  கல்வி நிலையத்தில் ( Vermon South  Learning Centre ) சங்கத்தின் தலைவர் திரு. சங்கர சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெறும்.
முகவரி:  Vermon South  Learning Centre - Karobran Drive, Vermon South  , Victoria - 3133
இலங்கையிலும் புகலிடத்திலும்  இதுவரையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தமிழ் - சிங்கள இலக்கிய மொழிப்பரிவர்த்தனை பணிகள் தொடர்பான தகவல் அமர்வாகவும் இடம்பெறவுள்ள இந்நிகழ்ச்சியில்,  மெல்பனில் வதியும் தமிழ் - சிங்கள  எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்று,  எதிர்கால வேலைத்திட்டங்கள் பற்றியும் ஆராயப்படும்.
கலை, இலக்கிய ஆர்வலர்கள் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

-->

No comments: