துர்க்கை அம்மன் ஆலய சமய அறிவுத்திறன் போட்டி

.
இன்று 31.03.2019 துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சமய அறிவுத்திறன் போட்டியில் இருந்து ஒரு பகுதியை இங்கு காணலாம்No comments: