சிட்னி ஸ்ரீ துர்கா தேவி தேவஸ்தான 3ம் திருவிழா 12.02.2019

.
இன்று சிட்னி ஸ்ரீ துர்கா தேவி தேவஸ்தானத்தில் இடம்பெற்ற   3ம்  திருவிழா  12.02.2019 . நிகழ்வுகளில் ஒரு பகுதி.  இன்று சரஸ்வதி தேவியாக வளம் வரும் காட்சி .

No comments: