சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் மழைக்காக நடைபெற்ற காயத்ரி மந்திரமும் பூஜாவும் 02/09/2018

படப்பிடிப்பு ஞானி 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக சிட்னி காயத்திரி குழுவால்  நேற்று வரை (02/09/2018) பல நாட்களாக காயத்ரி மந்திரமும் பூஜாவும் நடாத்தப்பபட்ட து 


No comments: