அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் வழங்கும் சொற்திறன் அரங்கம்- 2018

.போட்டியின் வெற்றியாளர்கள்  அஸ்ட்ரோ வானவில் தொலைக்காட்சி மற்றும் வணக்கம் மலேசியா  ஆகியவை உலகளாவிய ரீதியில்  நடாத்தும் பேச்சுப் போட்டியில் அவுஸ்ரேலிய போட்டியாளர்களாக பங்கேற்க வேண்டும்

இப்போட்டி மூன்று சுற்றுக்களாக  இடம்பெறும். மூன்றாம் சுற்றைத் தொடர்ந்து  இறுதி சுற்றான மெகா சுற்று   அவுஸ்ரேலிய தேசிய ரீதியில் இடம்பெறும் .

முதல்  சுற்று அவுஸ்ரேலியாவின்  மாநிலங்களில் தனித் தனியாக இடம்பெறும் . இதிலிருந்து  தேசிய ரீதியில்  வெற்றியாளர்கள்  சிலர் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் . இம் முதல் சுற்றில் தெரிவு செய்யப்படுபவர்கள்  இரண்டாம் சுற்றில் பங்கேற்பார்கள் .

 இரண்டாம் சுற்றில் இருந்து நான்கு அல்லது எட்டு வெற்றியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். போட்டியாளர்கள்  நான்கிற்கு மேல் இருந்தால் மூன்றாம் சுற்று இடம்பெறும். போட்டியாளர்கள்  நான்கிற்கு  கீழ் இருந்தால் இவர்களே இறுதி சுற்றான மெகா சுற்றில் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்பார்கள் .

இறுதி சுற்றான மெகா சுற்றில் வெற்றி பெறும் மூன்று  வெற்றியாளர்கள்  அஸ்ட்ரோ வானவில் தொலைக்காட்சி மற்றும் வணக்கம் மலேசியா  ஆகியவை உலகளாவிய ரீதியில்  நடாத்தும் பேச்சுப் போட்டியில் அவுஸ்ரேலிய போட்டியாளர்களாக பங்கேற்க வேண்டும் .

மேலதிக விபரங்களுக்கும் விண்ணப்ப படிவங்களுக்கும்  

No comments: