இலங்கை மாணவர் கல்வி நிதியத்தின் வளர்ச்சிக்காக நடன அரங்காற்றுகை

.

அவுஸ்திரேலியாவில்  கடந்த 29 வருடகாலமாக  ( 1988 - 2017) இயங்கிவரும்   இலங்கை மாணவர் கல்வி நிதியத்தின் வளர்ச்சிக்காக மெல்பன் இளம் கலைஞர்கள் வழங்கும் நடன அரங்காற்றுகை.

ஶ்ரீமதி யாழினி திருலோஜன் அவர்களின் சிவாலயம் நடனாலயா மாணவர்கள் வழங்கும் சிவசக்தி நடன அரங்காற்றுகை.

                         எதிர்வரும் 17 - 09-2017 ஆம் திகதி ஞாயிறு

                        மாலை 5.30 முதல் இரவு 8.00 மணிவரையில்

                                    Chandler Community Centre Theater

                                  Issac Road, Keysborough, Victoria - 3173

இலவசமாக நடத்தப்படும் இந்நிகழ்ச்சியில் கிடைக்கப்பெறும் நன்கொடைகள்,  இலங்கையில் நீடித்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழைத்தமிழ் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு வழங்கப்படும்.

             kalvi.nithiyam@yahoo.com      -      www. csefund.org

No comments: