சிட்னியில் நெல்லைக் கண்ணனின் இலக்கிய சந்திப்பு 19 11 2016

.
தமிழ்க் கலை மற்றும் பண்பாட்டு கழகம் நடத்தும் இனிய இலக்கிய சந்திப்பு. 
ஆஸ்திரேலியவில் முதல்முறையாக தமிழ்க்கடல் திரு. நெல்லை கண்ணன்.
அனைவரும் வாரீர் திகட்டாத தமிழை அள்ளி பருகிட வாரீர்.
No comments: