இது ஒரு நிலாக் காலம் 28/02/2015


https://www.youtube.com/watch?v=q43hHa5PTiQ



அன்பு இசை இரசிகர்களுக்கு வணக்கம்,

பலரது விருப்பத்திற்கு இணங்க உலகப்புகழ் வீணை வித்தகர்,
இராஜேஷ் வைத்தியா வழங்கும் இது ஒரு நிலாக்காலம்...
வாத்தியத் திரையிசைக் கச்சேரி!
சிட்னியிலிருந்து எம் இளம் இசைக் கலைஞர்களும் அணிசெய்ய இருக்கின்றார்கள்.
இனிய இசைப் பொழுதாக மலரவிருக்கும் இவ்விசை நிகழ்ச்சிக்கு,
உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம்.

நன்றியுடன்,
 
-சுப்ரதீபம் கலையரங்கத்தினர்-

இது ஒரு நிலாக்கால நிகழ்விற்கு இலவச நுழைவுச் சீட்டுகளை வெல்லுங்கள்: 









No comments: