இந்தியக் குடியரசு நாள் (Republic Day of India) 26.01.2015 .செ .பாஸ்கரன்

.இந்திய குடியரசு நாளும் 
அவுஸ்திரேலியாவின் அவுஸ்திரேலிய  நாளும் ஒரே நாளாகும் அதாவது 26.01.2015 அன்று கொண்டாடப்பட்டது . 
இந்திய குடியரசு நாள் 1930ஆம் ஆண்டு இந்திய விடுதலை இயக்கத்தினர் பூர்ண சுவராஜ் என்று  நினைவுகூர ஜனவரி 26 ஆம் நாள் காந்தியடிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
 நிரந்தர அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்க்கான வரைவுக் குழுவை  அம்பேத்கர் தலைமையில் உருவாக்கி அரசியலமைப்பினை 1947 நவம்பர் 4 ஆம் நாள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது.பின்  1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் நாள் நிரந்தர அரசியலமைப்பு கையெழுத்திடப்பட்டது. அதன் பிறகு இரண்டு நாட்கள் கழித்து ஜனவரி 26ம் நாளை குடியரசு தினமாகக் கொண்டாட நேரு அமைச்சரவை முடிவு செய்து அறிவித்து செயல்படுத்தியது.முதல் வருடமான 1950ம் ஆண்டு இந்தோனேசிய அதிபரான சுகர்ணோ அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டார் .இவ்வருடமான 2015 இல்  அமரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருந்தார் . அமெரிகாவில் இருந்து அழைக்கப்பட்ட முதல் அதிபரும் கலந்து கொண்ட முதல் அதிபரும்  பராக் ஒபாமா அவர்கள்தான்  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அவுஸ்திரேலிய நாள்  (Australia Day), என்பது ஆண்டு தோறும் ஜனவரி 26 ஆம் திகதி  அவுஸ்திரேலியா  முழுவதும் தேசிய ரீதியாகக் கொண்டாடப்படும் நிகழ்வாகும். இது அவுஸ்திரேலியாவில் முதன் முதலாக பிரித்தானியாவில் இருந்து வந்திறங்கிய நாளை நினைவு கூரும் முகமாக கொண்டாடப்படுகிறது. 1788 இல் இந்நாளில் நியூ சவுத் வேல்ஸ்ஜாக்சன் துறையில் ஆளுநர் ஆர்தர் பிலிப்என்பவரால் முதலாவது குடியேற்ற நாடு அமைக்கப்பட்டது. 


No comments: