துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானத்தில் நேற்று இடம் பெற்ற சமய அறிவுப்போட்டி

.
.

சிட்னி துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானத்தில் நேற்று இடம் பெற்ற சமய அறிவுப்போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களில் பாலர் பிரிவினர் 

No comments: