அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின் ஒன்று கூடல்

.
சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின் நத்தார் இரவு ஒன்றுகூடலில் 80 பதற்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர்கள் அறிவிப்பாளர்கள் தொழில் நுட்பவியலாளர்கள் என்போர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருந்தார்கள். சிலரால் வருகைதரமுடியாதிருந்தாலும் பலர் பங்கேற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வருடாவருடம் அவுஸ்ரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனம் என்ற குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடி உணவருந்தி மகிழும் நிகழ்வு இடம் பெறுவது வழமையானது. 2013 ம் ஆண்டிற்கான அந்தநிகழ்வின் படங்களில் சிலவற்றை கீழே காணலாம்.

No comments: