தமிழ் பேசுவோம் தமிழில் மட்டும் பேசுவோம்

.

தமிழை கலப்பில்லாமல் பேசவேண்டிய அவசியத்தை பற்றி சிந்திக்கவைக்கும் குறும்படம்

1 comment:

Anonymous said...

அருமை அருமை மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்கள்

தா்மா