ஸ்ரீ துர்க்கா தேவி தேவஸ்தான இராப் போசன விருந்து 20 July 2013இராப் போசன  விருந்து   
20 யூலை 2013, மாலை 6 மணி
தமிழர்  மண்டபம்
ஸ்ரீ துர்க்கா தேவி தேவஸ்தானம்,  
21- 23  Rose Crescent Regents Park NSW 2143 

கட்டிட  நிதிக்காக தனி நபருக்கு $20
அறவிடப்படும்
 

No comments: