சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் சித்திரை வருடபிறப்பு

.
சிட்னி முருகன் ஆலயத்தில் சித்திரை வருடபிறப்பு  மிக கோலாகலமாக இடம் பெற்றது. ஆலயம் நிறைந்த பக்தர்கள் வருகை தந்திருந்தார்கள் .No comments: