சிட்னி முருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி 2ம் நாள்

.

கந்த சஷ்டி ஆரம்பித்து விட்டது சிட்னி முருகன் கோவிலும் பக்தர்களால் நிரம்பிய வண்ணம் உள்ளது. ஆறுமுக பெருமானை வழிபடும் அடியவர்களின் குறைதீர்க்கும் கந்தவேளை  வணங்க வந்திருக்கும் அடியார்களை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.
                                                                                     படப்பிடிப்பு  ஞானி


No comments: