மரண அறிவித்தல்

.
திரு சிவதம்பு வைத்திலிங்கம் வடிவேல் ஜூன் மாதம்  18 ம் திகதி பிற்பகல் 3.15 மணிக்கு காலமானார். Late Mr.V.S.Vadivale was a proud man who was always ready to do more than his share. He was past President of the Illangai Tamil Sangam of WA (Inc) and the Tamils Seniors Association of WA (Inc). He was a committee member of Sri Bala Murugan Temple / Saiva Maha Sabai of WA (Inc) since inception in 1996 to 2006. He was one of the ardent supporters to establish the Murugan temple and a regular devotee fora long period of time.

Viewing and Prayer Date and Time:
 

There will be prayers and viewing at Chipper Funerals, 103 Norma Road, Myaree, Western Australia on Wednesday, 20.06.2012 at 6.30pm onwards.

Funeral Date and Time:


The last rites will be performed at 45 Saw Road, Kardiniya on Thursday, 21st of June 2012 from 09:00 AM to 01:45 PM. Thereafter the cottage leaves for Fremantle Cemetery (East Chapel) for cremation at 02:30PM.


No comments: