ராவணன்

சிட்னி மெல்பேன் திரையரங்குகளில் 17ம், 18ம், 19ம், 20ம், 21ம், திகதிகளில் காணத் தயாராகுங்கள் ராவணன் விக்ரம், ஜஸ்வர்யா ராய் நடித்த திரைக்காவியம்

காட்சி நேரங்கள் திரையரங்குகளின் விபரங்களை கீழே பார்க்கவும் Sydney Show Time

Date            Time                          Theatre17/6/2010           09:00 PM      Greater union cinima 11 Burwood - burwood /sydney - nsw


18/6/2010           06:15 PM      Greater union cinima 11 Burwood - burwood /sydney - nsw


18/6/2010           09:15 PM        Greater Union Cinema 7 -Burwood - NSW


18/6/2010           08:45 PM      Greater Union Cinema 9 - Westfield shopping Mall Liverpool - NSW


19/6/2010 0        5:30 PM        Greater Union Cinema 9 - Westfield shopping Mall Liverpool - NSW


19/6/2010          08:45 PM      Greater Union Cinema 9 - Westfield shopping Mall  Liverpool - NSW


19/6/2010          03:00 PM    Greater Union Cinema 7 - Westfield Shopping Center Burwood - NSW


19/6/2010          09:15 PM    Greater Union Cinema 7 - Westfield Shopping Center Burwood - NSW


20/6/2010           03:00 PM   Greater Union Cinema 7 - Westfield Shopping Center Burwood - NSW


20/6/2010          03:00 PM      Greater Union Cinema 9 - Westfield shopping Mall  Liverpool - NSW


20/6/2010         06:15 PM       Greater Union Cinema 9 - Westfield shopping Mall  Liverpool - NSW


21/6/2010         08:45 PM        Greater union cinima 11 Burwood - burwood /sydney - nsw


22/6/2010        08:45 PM         Greater union cinima 11 Burwood - burwood /sydney - nsw


                   Melbourne

For Tickets, Call

Phone number: (03) 97013165
http://www.mks.net.au/

                   http://www.ayngaran.com.au/

No comments: