காதலே வா வா - இசா

.

கண் இமைக்கமல் பார்த்தவனுக்கு.. கண்ணோரம் கண்ணீரை பரிசளித்தாய்....!




Nantri tamilkavithai11.

No comments: