துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் & தமிழ் இலக்கியக் கலை மன்றம் பரிசளிப்பு விழா 09/10/2016துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் &
தமிழ் இலக்கியக் கலை மன்றம்
பரிசளிப்பு விழா 2016
சமய அறிவுப்போட்டி, திருக்குறள் போட்டிகளில் பங்கு பெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பரிசளிப்பு

நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை 9 அக்டோபர் 2016
நேரம்: மாலை 6 மணி
இடம்: தமிழர் மண்டபம், ஸ்ரீதுர்க்கை அம்மன் கோயில்,
21 Rose Crescent
Regents Park 

No comments: