நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் மானம்பூ உற்சவம் 2013

.
நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் 2013ம் வருடத்தின் மானம்பூ உற்சவம் (வாழை வெட்டு) 14.10.2013 அன்று காலை இடம்பெற்றது அது தொடர்பான புகைப்படங்கள். புதிய குபேரவாசல் கோபுரத்தின் கட்டுமானத் திருப்பணிகள் ஆரம்பித்து இன்றுடன் ஒரு வருடம் நிறைவுறுகிறது.






No comments: