அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து 'அழகிய தென்றலே' தமிழ் பாடல்

.


அழகிய தென்றலே என்ற தமிழ் பாடல் அவுஸ்ரேலியாவில் இருந்து வெளிவந்திருக்கிறது. இலங்கைத்தமிழரான ஸ்ரீ ஷியாமள ங்கனின்  இசையமைப்பில்  சங்கர் மகாதேவன் பாடிய இனிமையான  பாடல் .

No comments: